Projektēšana un projektu saskaņošana

Vairāku objektu uzstādīšanai ir vajadzīgs tehniskais projekts. Projekts ir vajadzīgs, lai noteiktu pareizo objektu daudzumu un lielumu atbilstoši telpai, uzstādīšanas vietu un citu parametru noteikšanu. Projekts nodrošinās drošu, efektīvu un izdevīgu objekta uzstādīšanas kārtību, atsaucoties uz katra objekta īpatnībām.

Aquafix projektētajiem ir sertifikats, kas izdots „Latvijas siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības būvniecības speciālistu sertifikācijas centrā”. Tas garantē to, ka visi projektētaji ir sertificēti specialisti, kuriem var uzticēt Jūsu tehniskā projekta sastādīšanu.

ĀRĒJIE ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS TĪKLI (ŪKT)
IEKŠĒJIE ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS TĪKLI (ŪK)
LIETUS ŪDENS KANALIZĀCIJAS TĪKLI (LKT)

A/S Rīgas siltums
SIA Rīgas ūdens
SIA Rīgas namu pārvaldnieks
SIA Citrus Solutions
Rīgas pilsētas būvvalde