Projektēšana un projektu saskaņošana

Vairāku objektu uzstādīšanai ir vajadzīgs tehniskais projekts. Projekts ir vajadzīgs, lai noteiktu pareizo objektu daudzumu un lielumu atbilstoši telpai, uzstādīšanas vietu un citu parametru noteikšanu. Projekts nodrošinās drošu, efektīvu un izdevīgu objekta uzstādīšanas kārtību, atsaucoties uz katra objekta īpatnībām.

Projektēšnas pakalpojumi:

 • Katlu telpas
 • Apkures un siltuma apgādes sistēma
 • Apkures radiatoru nomaiņas projekts
 • Apkures sitēmas, ventilācijas sistēmas, gaisa kondicionēšanas sistēma (AVK)
 • Ārējie ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli (ŪKT)
 • Iekšējie ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli (ŪK)
 • Lietus ūdens kanalizācijas tīkli (LKT)

Mēs piedāvājam projektu saskaņošanu sekojošas instancēs:

 • A/S Rīgas siltums
 • SIA Rīgas ūdens
 • SIA Rīgas namu pārvaldnieks
 • SIA Citrus Solutions
 • Rīgas pilsētas būvvalde
 • Un citas instancēs

Aquafix projektētajiem ir sertifikats, kas izdots „Latvijas siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības būvniecības speciālistu sertifikācijas centrā”. Tas garantē to, ka visi projektētaji ir sertificēti specialisti, kuriem var uzticēt Jūsu tehniskā projekta sastādīšanu

Pasūtīt bezmaksas konsultācijas zvanu!

TĀLRUNIS

+371 28853750

E-PASTS

info@aquafix.lv

DARBA LAIKS

09:00 – 18:00

TĀLRUNIS

+371 28853750

E-PASTS

info@aquafix.lv

DARBA LAIKS

09:00 – 18:00